Czym jest spekulacja w biznesie? Ile można zyskać a ile stracić?

Opinii związanych ze spekulacją jest wiele, większość z nich jest niestety dosyć surowa i negatywna. Pomimo tego, jak się okazuje w niektórych sytuacjach konieczne jest jej zastosowanie, wtedy jednak należy nastawić się zarówno na poniesienie korzyści jak i ewentualnych strat. Czym tak naprawdę jest spekulacja? Jakie są zyski? Co ze stratami?

Spekulacje finansowe – czym jest spekulacja giełdowa?

Jako przyszły przedsiębiorca zajmujący się obrotem towarów bądź grą na giełdzie musisz wiedzieć czym jest wspomniana przez nas wcześniej spekulacja, bowiem towarzyszyć Ci ona będzie w wielu różnych sytuacjach.
A więc spekulacja jest terminem, który w funkcjonowaniu biznesu odnosi się do zakupu bądź sprzedaży towarów, nieruchomości lub papierów wartościowych z późniejszym zamiarem ich sprzedaży, oczywiście w wyższej cenie co przyniosło by zysk przedsiębiorcy. Prościej mówiąc – kupić taniej by sprzedać drożej, bez zbędnych formalności związanych z procesem produkcji (dystrybucji), magazynowania czy dostarczania do klientów.
Choć spekulacja często porównywana jest do inwestowania to tak naprawdę nie łączy ich zbyt wiele. Spekulacja opiera się na podejmowaniu ważnych decyzji w niedługich odstępach czasowych, tak by przyniosły one jak największe korzyści.

Ze spekulacjami najczęściej można spotkać się na giełdzie papierów wartościowych, gra na giełdzie wymaga od nas właśnie szybkiego a zarazem rozważnego podejmowania decyzji. Spekulacja giełdowa a w zasadzie to spekulanci giełdowi działają pod wpływem chwili, nie przejmują się oni historią ani opinią danych spółek. Są bacznymi obserwatorami, kupują akcje, które ich zdaniem w niedługim czasie przyniosą oczekiwany zysk. Procedurę tę, profesjonalnie określa się mianem tranzytu giełdowego.
Jeżeli chodzi o spekulacje giełdowe to tutaj możemy wyróżnić jej dwa rodzaje – stabilizującą oraz destabilizującą, jak sama nazwa wskazuje pierwsza z nich korzystnie wpływa na funkcjonowanie gospodarki, druga – zupełnie odwrotnie.

Spekulacja – zyski i straty?

Specjaliści badający funkcjonowanie gospodarki dosyć sceptycznie podchodzą do zjawiska spekulacji. Ich zdaniem nie oddziałuje ona bezpośrednio na rynek, bowiem osoby zajmujące się spekulacją w końcu nie są odpowiedzialni za produkcję czy transport, czyli czynności, które w pewien sposób mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej. 
Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, dzięki prawidłowo przeprowadzonej spekulacji można sporo zyskać. Jak? Spekulacja to umiejętny sposób przewidywania, jeżeli wiesz na jaki towar lub aukcje w najbliższym czasie wzrośnie popyt, kupując je po niższej cenie potem sprzedać możesz je o wiele drożej, zwłaszcza jeżeli popyt przewyższa ilość dostępnych towarów. Wpływa to także pozytywnie na poprawę płynności rynkowej. Co ze stratami? Spekulacja to także ryzyko, nie zawsze możemy być pewni tego, że nasza decyzja będzie słuszna. Musisz mieć na uwadze to, że nie każde pieniądzewłożone w zakup towarów lub papierów wartościowych wrócą się z nawiązką.