Dlaczego opłaca się kupić tokeny, co z tego ma inwestor?

CoinCasso to innowacyjna grupa produktów, z których najważniejsze to:

– giełda kryptowalut (zarejestrowana w Estonii),

– sieć bitomatów – ma być ich 1000 rozstawionych na terenie całego świata,

– pierwsza wirtualna crypto karta połączoną z aplikacją mobilną, itp.

Firma wyemitowała 100 milionów tokenów CCX, z czego 80 milionów ma trafić do inwestorów zainteresowanych inwestycją. Sprzedaż tokenów CCX, rozpoczęła się na początku października 2018, a koniec sprzedaży jest planowany na 31 grudnia 2019 roku. Niesprzedane tokeny zostaną bezpowrotnie zniszczone tzw. funkcją „burn”. Ostatecznie, 1 stycznia 2020 roku po zakończeniu sprzedaży tokenów CCX, będzie wiadomo ile ich zostało, i o ile dzięki spaleniu mogą zwiększyć się proporcjonalnie zyski dla posiadaczy, którzy kupili tokeny CCX.

Dlaczego opłaca się kupić tokeny CCX i co ma z tego inwestor:

– 80 procent z zysków całej grupy produktowej będzie trafiać do właścicieli pakietów tokenów, minimalny pakiet to 1000 tokenów CCX,

– można kupić nawet 1 token i liczyć na zyski ze spekulacji, do końca roku jeden token będzie kosztował 10 $, a przewiduje się, że w ciągu kolejnego roku, dwóch lat może dojść do 30-50 $  – ponieważ firma wprowadza innowacyjny system dzielenia się zyskiem i liczne przywileje, które są tutaj opisane,

– rabaty za opłaty transakcyjne do 50 % przy najwyższym pakiecie 100 tys. tokenów CCX, dla przykładu przy pakiecie 1000 CCX jest to rabat 5 %, przy pakiecie 10 tys. CCX – 20%  itd  (tabela, rubryka 5),

– większe prowizje w programie partnerskim (afiliacyjnym) giełdy kryptowalut (nie mylić z programem sprzedaży tokenów) do 50 % przy posiadanym pakiecie 100 tysięcy CCX, pakiet 1000 CCX to 20%, pakiet 5 tys. CCX to 25% itd. (tabela, rubryka 6 ),

– aby otrzymywać zyski z grupy produktowej CoinCasso trzeba będzie aktywować dany pakiet (tzn.: zamrozić go na czas otrzymywania zysków, zyski mają być wypłacane każdego dnia), czas aktywacji pakietu to 30 dni przy najmniejszym pakiecie 1000 CCX , 24 h przy pakiecie 100 tys. CCX (tabela, rubryka 4),

– udział w głosowaniu – właściciele zostawiają sobie 20 procent tokenów i proporcjonalnie do nich będą mieli określoną ilość głosów, przy głosowaniu nad ważnymi decyzjami (można to porównać jak to jest w przypadku spółek akcyjnych) posiadając 1000 CCX mamy 1 głos, posiadając pakiet 100 tys. CCX 100 głosów  itd (tabela, rubryka 7),

– możliwość wprowadzenia własnych kryptowalut na giełdę (już od pakietu 10 tys. CCX – musi być poddany głosowaniu, posiadając pakiet 25 tys. CCX możemy wprowadzić – 1 projekt, posiadając pakiet 100 tys. CCX – 2 projekty) (tabela rubryka 8),

– przyspieszone przetwarzanie transakcji FIAT,

– możliwość wymiany CCX na usługi oferowane przez giełdę.