O mnie

Nazywam się Mirek Bugajski. Od zawsze interesowałem się biznesem, posiadam zarówno wiedzę teoretyczną (ukończyłem Politechnikę Krakowską, Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie), jak i praktyczną – zbudowałem od zera wiele firm w różnych branżach. Robiąc bilans wyszło mi, że w swoim życiu otworzyłem ponad 50 firm w różnych branżach, z czego większość nie przetrwała kilku miesięcy, kilka przetrwało kilka lat, 3-4 zamknąłem po wykorzystaniu ich całego potencjału, a 4 dalej funkcjonują na rynku, już bez mojego udziału. W większości firm zainwestowane w nie pieniądze straciłem, odrabiałem je na branżach (firmach), które przynosiły zyski, co nie było takie łatwe i zawsze wymagało dużego poświęcenia, determinacji i konsekwencji w działaniu. Od kilku lat inwestuję i polecam biznesy związane m.in. z rynkiem kryptowalut.

W biznesie przeszedłem chyba wszystkie szczeble kariery. Doświadczyłem zarówno spektakularnych sukcesów, jak i porażek, w których traciłem wszystko. Na etacie, łącznie przepracowałem kilkanaście miesięcy, poznając świat biznesu także z innej strony, ale zawsze wiedziałem, że nie jest to tzw. „moja bajka”. Całe moje dotychczasowe życie poświęciłem biznesowi, zarządzaniu i organizacji. Obecnie moim celem jest edukowanie i pomaganie w zarabianiu pieniędzy.

Na stronie MBGrupa znajdziesz informacje, w co według mnie w tej chwili warto zainwestować, na czym można zarobić i jak osiągać ponadprzeciętne zyski. Polecam inwestycje, w których biorę udział. Pokazuję różne modele inwestycji jak i zarabiania. Rekomenduję metody zarabiania w oparciu o kryptowaluty oraz biznes związany z kryptowalutami.

Zawsze ceniłem sobie wolność, brak ograniczeń i możliwość sięgania po więcej.

Moim mottem jest: „nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń, nigdy się nie zatrzymuj, realizuj swoje cele, nigdy ale to nigdy się nie poddawaj”.

Zaintrygowałem Cię? Chcesz dowiedzieć się więcej, jak zainwestować w projekty lub jak zarabiać razem ze mną? Zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Zasady

Ważne. Zarabanie w Internecie to NIE JEST PRACA NA ETACIE. Tutaj nie podpisujesz umowy o pracę z żadną firmą. Podpisujesz (elektronicznie przez internet) umowę o współpracy, a Twoje zarobki uzależnione są zawsze od Twojego zaangażowania finansowego w dany projekty (np. zakup sprzętu do wydobycia kryptowalut) lub od zaangażowania biznesowego (marketingowego) czyli umięjętności prowadzenia biznesu.

Oczywiście aby zarabiać w Internecie nie musisz zakładać i prowadzić działalności gospodarczej. Możesz nadal pracować na etacie, a w internecie możesz zarabiać w wolnym czasie (np. pracując godzinę dziennie wieczorem).

Zarabianie w Internecie nie jest taże lokatą bankową, ani inwestycją w rozumieniu prawa obowiązującego w Polsce.

Nota prawna. Ryzyko inwestycyjne.

Strona internetowa www.mbgrupa.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Informacje zawarte na tym video mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym, autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych. Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami niesie ze sobą znaczne ryzyko. Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom.

Wahania cen z kolei, wpływają w sposób bezpośredni na wartości aktywów, posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut. Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty jest określona wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach, takich jak serwis wymiany. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia, ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę, w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach, „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych. Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przemyślenie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.